Reiselivssjefen i Destinasjon Lofoten kommer!

Line Renate Samuelsen er Harstadjente med lang og bred erfaring fra reiseliv og opplevelsesutvikling. Sommeren 2020 startet hun i jobben som reiselivssjef i Destinasjon Lofoten. Line kommer til «Matkulturkonferansen» 23. september hvor hun vil dele med oss noen av sine erfaringer fra opplevelsesutvikling, samt at hun vil fortelle om arbeidet med, og viktigheten av, at Lofoten høsten 2020 fikk merket som bærekraftig reisemål. Merket forplikter, men gir også mange muligheter. Kom og hør Line sitt foredrag «Hvordan lykkes som liten…med store ambisjoner?»

Ennå ikke meldt deg på:https://kv.hoopla.no/sales/1934571000?utm_source=hoopla.no&utm_medium=search

 

Line Renate Samuelsen- reiselivssjef i Destinasjon Lofoten