Honningproduksjonen på Trastad

Sandsøygull Bigård har startet årets honningproduksjon fra sine lokaler på Trastad i Kvæfjord. Med nytt utstyr på plass blir årets honningproduksjon mye mer effektiv og gründerne bak selskapet, Anders Andreassen og Oddrunn Kvammen gleder seg til å få honninga ut til sine kunder. I tillegg til honning produserer de marmelader, gele og chutney hvor alle produktene er basert på gode råvarer fra Sandsøygull Bigård og lokale råvarer fra andre produsenter i nettverket.

Anders og Oddrunn er teamet bak Sandsøygull Bigård.