MEDLEMMER

Vik Gård

Bærproduksjonen på Vik Gård drives av Marianne og Frode Vik. Vi dyrker de fleste bærslag – jordbær, bringebær, solbær, stikkelsbær (grønn og rød) og rips (hvit og rød). Vi har mest jordbær og bringebær, men volumet av de andre bærslagene er voksende, særlig solbær.

Når vi skal velge hvilke sorter vi skal dyrke, så er smak det viktigste kriteriet. På jordbær har vi prøvd utallige sorter. På alle bærslagene har vi smakt oss frem til det vi synes smaker best. Smaken på bær blir best når bærene får henge på helt til de er modne, da er smaken godt utviklet.

Noe av bæra dyrkes i tunnel, da er plantene og bæra beskyttet mot vær og vind. Da er de også beskyttet mot en del soppsykdommer og insekter slik at vi slipper sprøyting. For å sikre ei god pollinering, har vi også humlebol. God pollinering gir store og velutviklede bær. I tillegg setter vi ut rovinnsekter som spiser de innsektene vi ikke ønsker.

Vi har også fått utført en bærekraftanalyse. For å bedre bærekraften, jobber vi videre med biologisk mangfold, unngå torvprodukter i produksjonen og prioritering av lokale innkjøp av driftsmidler.
Produksjonen vår er basert på tradisjon og stadig søken etter metoder for å få gode bær på en trygg og bærekraftig måte.

Produkter

Jordbær
Både dyrket på friland og i tabletop i tunnel.

Bringebær
Dyrket i tunnel i potter, lagres innendørs om vinteren. Glen Ample er hovedsort.

Solbær
Sorter med vekt på spisekvalitet dyrket på friland i espalier.

Stikkelsbær
Både grønne og røde sorter dyrket på friland i espalier.

Rips
Både hvite og røde sorter dyrket på friland i espalier.

Kontaktinformasjon

Adresse
Vik Gård, Vikevågen 56
9475 Borkenes

Marianne
Tlf: 90678535
Epost: marianne.vik@live.no

Frode
Tlf: 90986921
Epost: frode.vik55@gmail.com