MEDLEMMER

Oldra Gård

Gården ligger i Oldra ca. 10 km sør for Harstad og drives av Linda Ellingsen og Teig Madsen. På gården drives det med sau og egg. Eggproduksjonen startet vi med i 2008 da vi bygde nytt hønsehus med plass til 7500 høner. Produksjonen foregikk i såkalte miljøbur, altså bur med innredning. Denne produksjonen har vi nå faset ut og gått over til frittgående produksjon. Dvs at hønene beveger seg fritt inne i huset i et åpent system hvor de fores og legger egg i reder. De første dyrene ble satt inn desember i 2018. Her er det veldig lettvint å hente egg: kjør opp bakken til det største fjøset, inn en grå dør og hent eggene selv. Det er ikke nødvendig å avtale tidspunkt.

Kontaktinformasjon

Oldra 30
9411 Harstad